Privatumo politika

1. Bendra

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas portale Namuku.lt, interneto svetainės adresas https://www.namuku.lt (toliau – Portalas). Portalą bei asmens duomenis administruoja UAB „Inovatyvus partneris“, juridinio asmens kodas 304079005, adresas korespondencijai K. Petrausko 26, Kaunas.

1.2. Perskaitę Privatumo politiką, Jūs (toliau – Jūs arba Lankytojas) susipažinsite su Jūsų pateiktų duomenų saugojimu ir administravimu. Naudodamiesi Portalu išreiškiate sutikimą su šia Privatumo politika. Ši Privatumo politika gali būti pildoma bei atnaujinama (paskutinio atnaujinimo data – apačioje). Jei Jūs nesutinkate su Privatumo politika, tuomet negalite naudotis Portalu.

1.3. Privatumo politika galioja visuose Portalo puslapiuose visiems Lankytojams atliekant visus Portale galimus veiksmus.

1.4. Portalo administratorius savo nuožiūra visapusiškai gali tvarkyti ir naudoti registracijos metu ar Portale atliekant kitą veiksmą pateiktus duomenis. Duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

2. Asmens duomenų tvarkymas

2.1. Asmens duomenys Portale tvarkomi Paslaugų teikimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Informaciją apie savo duomenis Lankytojas gali peržiūrėti savo paskyroje bei kreipdamasis į Portalą el. paštu labas@namuku.lt Informacija apie asmens duomenis teikiama tik identifikavus Lankytoją (identifikavimo procesą Lankytojas bei Portalo administratorius aptaria individualiai).

2.2. Portalo savininkas automatiniu būdu (kai Lankytojas apsilanko Portale) renka informaciją apie Lankytojų apsilankymus, iš kur jie atėjo, koks įrenginio IP adresas, kokiais įrenginiais naudojasi bei kitą panašią informaciją.

2.3. Portalui pateikdamas Asmens duomenis Lankytojas suteikia teisę Portalo administratoriui tvarkyti visus pateiktus Vartotojo Asmens duomenis. Norėdamas, kad jo (Lankytojo) duomenys būtų pamiršti – Lankytojas turi parašyti laišką el. paštu labas@namuku.lt su laisvos formos prašymu.

2.4. Portalui pateikdamas Asmens duomenis Lankytojas pareiškia, kad jis pateikia teisingus savo Asmens duomenis naudojimui Portale, tai daro niekieno neverčiamas, sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu.

2.5. Portalo administratorius tvarkydamas Lankytojo Asmens duomenis naudos juos paslaugų teikimui, pasiūlymų apie tobulinimus teikimui, tiesioginės rinkodaros pasiūlymų teikimui

2.6. Portalo administratorius įsipareigoja neteikti Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų nustatytais atvejais bei skolų išieškojimo atvejais.

 

3. Sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros

3.1. Portalo administratorius tiesioginės rinkodaros tikslais tvarko tokius Lankytojo duomenis, kaip vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris. Lankytojo duomenys tiesioginei rinkodarai yra renkami bei naudojami gavus Lankytojo sutikimą, kuris pareiškiamas prisiregistruojant Portale.

3.2. Portalo administratorius Lankytojui gali siųsti pranešimus jo nurodytu el. paštu, nurodytu telefonu SMS žinutėmis, nurodytu telefonu skambinant.

3.3. Jei Lankytojas duomenis apie save pateikia prisijungdamas per soc. tinklus („Facebook“, „Google“), Lankytojas supranta ir sutinka, kad jo duiomenys bus tvarkomi ir naudojami lygiai taip pat, kaip ir užsiregistruojant per Portalo registracijos sistemą.

 

4. Slapukų naudojimo politika

4.1. Portalo administratorius gali rinkti informaciją apie Jus apsilankymų metu naudodamasis slapukais (angl. cookies). Slapukai - tai maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginį, jie leidžia Jus atpažinti per kitus vizitus. Slapukai – tai įprasta naršymo svetainėse praktika, kuri palengvina bei pagerina naudojimąsi svetaine.

4.2. Slapukais gaunamą informaciją Portalo administratorius naudoja tokiais tikslais: užtikrinti duomenų saugumą prisijungus, užtikrinti skalndų ir patogų portalo veikimą, prisiminti peržiūrėtas prekes, prekių kategorijas, užfiksuoti Lankytojo stebėseną ir pagal ją jam pateikti optimalų turinį.

4.3. Portalo administratorius gali apjungti duomenis, gaunamus iš slapukų, su duomenimis, gautais naudojantis kitomis priemonėmis.

4.4. Portale gali būti naudojami techniniai slapukai (būtini Portalo veikimui); funkciniai slapukai (pagerina naudojimosi patirtį Portale); analitiniai, reklaminiai slapukai (naudojami Lankytojų statistinei informacijai surinkti); soc. tinklų slapukai (būtini norint naudotis soc. tinklų integracija).

4.5. Portale naudojami slapukai:

Slapukas

Slapuko kintamasis

Slapuko paskirtis

Sukuriama

Galioja

PHP sesijos ID

PHPSESSID

Identifikuoti vartotoją, kai jis naršo Portale.

Įėjus į Portalą

Kol naudojamasi Portalu

Google Analytics ID

ANALYTICS_CID

Fiksuoti vartotojo elgseną Portale (kur eina, kokia jo naršyklė, iš kur jis atėjo, kita)

Įėjus į portalą

Kol naudojamasi Portalu

4.6. Lankytojas gali bet kuriuo metu išjungti slapukus, naudodamasis naršyklės nustatymais. Išsamesnė informacija apie slapukus, yra pateikiama adresu https://www.cookiesandyou.com/

 

5. Asmens duomenų saugojimo politika

5.1. Portalo administratorius renka Lankytojų pateiktus duomenis ir juos apdoroja. Norėdami savo duomenis pašalinti iš Portalo – susisiekite el. paštu labas@namuku.lt

 

6. Baigiamosios sąlygos

6.1. Privatumo politiką Portalo administratorius gali keisti. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja iškart jas paskelbus Portale. Jei Lankytojas po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Portalu, yra laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojas, nesutinkantis su pakeista Privatumo politika privalo nebesinaudoti Portalu.

6.2. Portalu besinaudojantys Lankytojai įsipareigoja užtikrinti, kad jie yra susipažinę su naujausia Privatumo politika. Privatumo politikos apačioje yra rašoma paskutinė jos keitimo data.

6.3. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybų būdu, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teisme pagal Portalo administratoriaus buveinės vietą.

 

Paskutinio atnaujinimo data – 2019 liepos 4.

.